AIKIDO KLUB "MUSUBI"

TAKEMUSU AIKIDO ASSOCIATION CROATIA

1942. godine, u jeku rata, Morihei Ueshiba se povlači iz društvenog života na selo, u Iwamu i tamo otvara Aiki Shuren Dojo i gradi Aiki svetište. Dojo u Tokiju ostavlja u rukama Kisshomaru Ueshibe. Zgrožen besmislenošću rata transformira dotadašnje Aiki Budo tehnike u novu vještinu koju naziva Aikido.

Dok je u Tokiju Aikikai ispunjavao svoju zadaću širenja Ailkido-a, Morihei Ueshiba posvetio se duhovnom razvoju i usavršavanju Aikido tehnika. Kako je treninge u Aikikai Hombu Dojo-u u Tokiju vodio vikendom koncentrirajući se uglavnom na duhovnu poduku, polako je rastao raskorak između tehnika koje su se radile u Iwami i onih u Tokiju.

Iwama Buki waza

Nakon O-Senseijeve smrti 1969. čuvar Aikido svetišta i Iwama Dojo Cho (glavni instruktor) postaje Morihiro Saito Sensei.
Saito Sensei je posvetio cijeli svoj život očuvanju i sistematizaciji Aikido tehnika koje je primio od O-Senseia zbog čega Iwama Ryu Aikido često nazivaju i tradicionalnim Aikido-m, za razliku od Aikikai Aikido-a, gdje su mnogi instruktori unijeli svoje ideje u način izvođenja tehnika.

Još jedna važna razlika su tehnike oružjem (boken i jo) koje su sastavni dio tradicionalnog Aikido-a, dok se u Tokiju uglavnom uopće nisu radile.